Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita Obrazac 1. – Zahtjev za sufinanciranje obroka stambenog kredita Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu Obrazac 3. – […]

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 10. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 3/24) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/24-01-69, Urbroj: 2163-40-01-03/35-24-2 od 22.03.2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina donosi: Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja  

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2024. godini (SNOVO, br.1/24) Općinski načelnik objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini Oobrazac zahtjeva Izjava podnositelja […]

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (područje Saline)

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (područje Saline)

Na temelju članka 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 3/24), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje: Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera Skica s pozicijama Formular ponude Izjava nepostojanje dospjelih nepodmirenih obaveza Izjava suglasnosti Pojašnjenje u svezi korištenja prava prvenstva

Obavijest o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera

Obavijest o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera

Obavještavaju se građanke i građani da je Izborno povjerenstvo VIII. izborne jedinice donijelo Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera koje možete preuzeti na slijedećoj poveznici: Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera

Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC

Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč objavljuje Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC Natječaj možete preuzeti na slijedećoj poveznici: Javna vatrogasna postrojba Poreč -Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC (vatrogasci-porec.hr)

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova na području Općine Vrsar – Orsera

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova na području Općine Vrsar – Orsera

Na temelju Programa za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova na području Općine Vrsar – Orsera u 2024. godini ( SNOVO 3/24) Općinski načelnik objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova na području Općine Vrsar – Orsera   Obrazac-1-Podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-zamjene-pokrova-koji-sadrze-azbest-na-podrucju-Općine Vrsar – Orsera Obrazac-2-Izjava-o-osiguranju-vlastitih-sredstava-i-prihvacanju-opcih-uvjeta-javnog-natjecaja-sufinanciranja-zamjene-pokrova-koji-sadrze-azbest Obrazac-3-Suglasnost-suvlasnika-za-provedbu-zamjene-pokrova-koji-sadrzi-azbest

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja  zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2024. godini

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2024. godini

Temeljem članka 62. Statuta Općine Vrsar –Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/19, 3/23 i 4/23) Općinski načelnik donio je sljedeći Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine […]

Obavijest – reciklažno dvorište Vrsar privremeno zatvoreno

Obavijest – reciklažno dvorište Vrsar privremeno zatvoreno

Obavijest – reciklažno dvorište Vrsar privremeno zatvoreno Obavještavaju se  korisnici da će reciklažno dvorište u Vrsaru, na adresi Gradina 12c, Gradina, biti privremeno zatvoreno od 04.04. – 10.04.2024. god.,  te će ponovno započeti s radom od četvrtka 11. travnja 2024. god. Svi korisnici s područja općine Vrsar-Orsera koji u navedenom razdoblju žele primjereno odložiti otpad, […]

ODLUKA o rezultatima Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

ODLUKA o rezultatima Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Na temelju članka 16. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i raspisanog Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Klasa: 342-01/24-01/01,  Urbroj: 2163-40-01-03/31-24-1 od 11.03.2024. godine, Povjerenstvo za ocjenu ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom  dobru donosi: ODLUKU o rezultatima Javnog natječaja […]