Priopćenje za medije povodom konferencije za novinare Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) održane 25.04. 2024. godine u Funtani

Priopćenje za medije povodom konferencije za novinare Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) održane 25.04. 2024. godine u Funtani

Općina Vrsar- Orsera zaprimila je zahtjev SOMK-a za pregovaranje i prijedlog Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Tići Vrsar 2.6.2023. godine. Pregovori su započeli 8. 11. 2023. godine. SOMK je tražio povećanje plaća za sve zaposlene 10,78% u odnosu na osnovicu plaće u svibnju, a za odgojiteljice s VSS 25%  (Dječji vrtić Tići ima […]

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“  broj  83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i  članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21),  Općinski načelnik  dana 24. travnja 2024. godine […]

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2024. godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2024. godini

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2024. godinu („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 6/24) Općinski načelnik donio je sljedeći Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2024. godini   1. OBRAZAC 1 – Potpore poduzetnicima pocetnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovacko drustvo 2. OBRAZAC 2 Potpore za financiranje pripreme i […]

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela je  Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina. Na slijedećoj poveznici možete preuzeti informaciju vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja: Obavijest o isplati jednokratnog novčanog primanja   Tiskanica […]

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita Obrazac 1. – Zahtjev za sufinanciranje obroka stambenog kredita Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu Obrazac 3. – […]

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 10. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 3/24) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/24-01-69, Urbroj: 2163-40-01-03/35-24-2 od 22.03.2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina donosi: Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja  

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2024. godini (SNOVO, br.1/24) Općinski načelnik objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini Oobrazac zahtjeva Izjava podnositelja […]

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (područje Saline)

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (područje Saline)

Na temelju članka 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 3/24), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje: Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera Skica s pozicijama Formular ponude Izjava nepostojanje dospjelih nepodmirenih obaveza Izjava suglasnosti Pojašnjenje u svezi korištenja prava prvenstva

Obavijest o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera

Obavijest o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera

Obavještavaju se građanke i građani da je Izborno povjerenstvo VIII. izborne jedinice donijelo Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera koje možete preuzeti na slijedećoj poveznici: Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vrsar-Orsera

Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC

Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč objavljuje Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC Natječaj možete preuzeti na slijedećoj poveznici: Javna vatrogasna postrojba Poreč -Natječaj za prijem u radni odnos – PROFESIONALNI VATROGASAC (vatrogasci-porec.hr)