25.07.2022. – Oglas  za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

25.07.2022. – Oglas za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij (Službene novine Općine Vrsar – Orsera, br. 6/21) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje Oglas za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij   izjava 1 izjava 2 Izjava o nezaposlenosti zahtjev  

Obavijest o mogućnosti korištenja tehničke vode

Obavijest o mogućnosti korištenja tehničke vode

   U cilju održivosti stabilnosti vodoopskrbnog sustava u Istarskoj županiji, od 18.07.2022. godine uveden je 1. stupanj redukcije pitke vode, zbog čega je zabranjeno zalijevanje zelenih površina i sportskih terena pranje vozila pranje javnih površina.   Zbog izvanrednih okolnosti, obavještavaju se svi zainteresirani sa područja Općine Vrsar-Orsera o mogućnosti korištenja pročišćene tehničke vode s uređaja […]

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE –  ADMINISTRATIVNI TAJNIK

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE – ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete -administrativni tajnik

Društvu naša djeca Vrsar odobreno financiranje projekta „Ponovo zajedno“

Društvu naša djeca Vrsar odobreno financiranje projekta „Ponovo zajedno“

Projekt Društva naša djeca Vrsar je jedan je od odabranih za dobivanje sredstava u sklopu natječaja „Mali projekti za bolje sutra“ koji svake godine raspisuje Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Istre. Projekt nosi naziv „Ponovo zajedno“ koji će djecu, roditelje i zajednicu poticati na druženje u prirodi kroz zajedničko uređivanje i dekoriranje […]

Obavijest – odlaganje otpada

Obavijest – odlaganje otpada

Općina Vrsar-Orsera ulaže velike napore da se javni prostori i površine koje su dostupne većem broju ljudi održe u ispravnom stanju, čistim i urednim, ali bez aktivnog angažmana svih, to je vrlo teško postići. Svakodnevno se zaprimanju prijave i fotografije odbačenog otpada po šumarcima, uz pješačke ili biciklističke staze, uz koševe za otpatke ili polupodzemne spremnike […]

Uvođenje mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Uvođenje mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Na temelju članka 93. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19 i 84/21), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i članka 3. stavka 2. Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na […]

13.07.2022. – NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA SAVJETNIK ZA POSJETITELJSKE CENTRE I EU FONDOVE I NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO SPREMAČ

13.07.2022. – NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA SAVJETNIK ZA POSJETITELJSKE CENTRE I EU FONDOVE I NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO SPREMAČ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto   Savjetnik za posjetiteljske centre i EU fondove – radno mjesto II. kategorije– savjetnik – klasifikacijski […]

08.07.2022. – OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – administrativni tajnik

08.07.2022. – OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – administrativni tajnik

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 08.07.2022. godine, objavljuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme  Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto administrativni tajnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 […]

OBAVIJEST O  DEZINSEKCIJI  KOMARACA

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA

Obavještavaju se građani na području općine Vrsar-Orsera da će se akcija suzbijanja komaraca provesti dana 11./12.07.2022. godine u ranim jutarnjim satima. U slučaju lošeg vremena dezinsekcija se odgađa za prvi slijedeći vremenski povoljan dan.

6.7.2022.  – Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  Dječjeg vrtića Tići Vrsar

6.7.2022. – Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 -dalje u tekstu: Zakon), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/22-01/16, URBROJ: 2167/02-54-44/02-22-1 od 30.06.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar […]