Odluka o proglašenju mjeseca Vrsarskih trgovaca i obrtnika

Odluka o proglašenju mjeseca Vrsarskih trgovaca i obrtnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 2/21), a u vezi s člankom 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, […]

Program poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu

Program poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu

Temeljem Prijedloga odluke o dodjeli nepovratne potpore (KLASA: 402-01/23-01/32, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-5 od 09. kolovoza 2023. godine) i članka 15. Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/23)  Općinski načelnik donosi slijedeću Odluku o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva  

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita: Javni poziv Obrazac 1. – Zahtjev za sufinanciranje obroka stambenog kredita Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu Obrazac […]

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini (SNOVO, br.9/23) Općinski načelnik objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini 1. PREDMET JAVNOG POZIVA […]

02.08.2023. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE – 1 IZVRŠITELJ

02.08.2023. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE – 1 IZVRŠITELJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje: JAVNI NATJEČAJ Upute i podaci za provedbu natječaja

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. god

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. god

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna 2024-2026 Obrazac Prijedlog za izradu Poračuna 2024-2026