Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u Vrsaru u Dalmatinskoj ulici u periodu 4.4.-5.4.2023. godine

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u Vrsaru u Dalmatinskoj ulici u periodu 4.4.-5.4.2023. godine

Obavještavaju se građani da će 4.4. i 5.4.2023. biti na snazi privremena regulacija prometa u Vrsaru u Dalmatinskoj ulici od kbr 47 do kbr 78, zbog radova saniranja oštećenja na mreži javne odvodnje. Mole se građani da najkasnije do 4.4.2023. godine u 6:00 sati preparkiraju svoja vozila izvan obuhvata radova te da koriste alternativne pravce. […]

Obavijest

Obavijest

Obavještavaju se građani da je rekonstrukcija javne vodoopskrbne mreže u naselju Vrsar,  u ulici  Obala m. Tita  od kbr. 23 do kbr. 43, u fazi zamjene asfalta te se mole da uklone svoja vozila iz zone obuhvata radova najkasnije do 29.03.2023. godine u 7:00 sati kako bi se neometano izvršili radovi. Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 28.03.2023. u Vrsaru u ulici Obala m. Tita od kbr. 25A do kbr. 45

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 28.03.2023. u Vrsaru u ulici Obala m. Tita od kbr. 25A do kbr. 45

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 04/17) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova i montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/23-01/68, Urbroj: 2167/02-01-03/35-23-1 od 10.03.2023. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, […]

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA i MONTAŽNOG OBJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA i MONTAŽNOG OBJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17, 12/19, 2/21 i 2/22), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i članka 18. i 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/21), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje NATJEČAJ ZA DODJELU […]

ODLUKU  O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE U 2023. GODINI PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

ODLUKU  O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE U 2023. GODINI PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar”, broj […]

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja  zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja  zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini

Temeljem članka 62. Statuta Općine Vrsar –Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/19, 3/23 i 4/23) Općinski načelnik donio je sljedeći Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja  zgrada na području Općine […]

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar i prijedlogu s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar i prijedlogu s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon), zajedničke Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru (Službene novine Općine Vrsar- Orsera 7/22, 9/22; dalje: […]

Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu za seniorke i seniore

Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu za seniorke i seniore

Vrsar je ponovno centar svih stolnoteniskih zbivanja u Hrvatskoj. Od četvrtka 23.3.2023. g. s početkom u 13:00 sati pa do nedjelje 26.3.2023. godine, sve najbolje seniorke i seniori su u Vrsaru na prvenstvu Hrvatske u dvorani Saline Ulaz je besplatan za sve gledatelje! Pozivamo sve zaljubljenike u sport i stolni tenis da nas posjete. STK”VRSAR”

Obavijest o vršenju građevinskih radova u Vrsaru u ulici Pod Zidom dana 20.03.2023 i 21.03.2023. godine

Obavijest o vršenju građevinskih radova u Vrsaru u ulici Pod Zidom dana 20.03.2023 i 21.03.2023. godine

Obavještavaju se građani da će se dana 20.03.2023 i 21.03.2023. godine u Vrsaru u ulici Pod Zidom vršiti građevinski radovi. Ovim putem molimo stanare da svoja vozila s navedene lokacije  uklone do najkasnije 20.03.2023. do 07:00 sati,  kako bi se radovi nesmetano odvijali. Zahvaljujemo na razumijevanju. Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera