Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje konačne Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/24-01/01, URBROJ: 2163-40-01-04/44-24-16 od 23.05.2024. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje Konačnu listu prvenstva za osnivanje prava građenja

IZBORI ZA EU PARLAMENT – BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA

IZBORI ZA EU PARLAMENT – BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA

Na osnovi članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo ISTARSKE ŽUPANIJE donijelo je RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA

Obavijest o prekidu vodoopskrbe dana 17.05.2024. – Stranići kod Sv, Lovreča, Medaki, Rajki, Begi, Medvidići, Marasi, Gradina, Kontešići, Kloštar

Obavijest o prekidu vodoopskrbe dana 17.05.2024. – Stranići kod Sv, Lovreča, Medaki, Rajki, Begi, Medvidići, Marasi, Gradina, Kontešići, Kloštar

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim, kuća površine 50 m2po početnoj cijeni od 57.800,00 eura. Procjena tržišne vrijednosti sa detaljima o nekretnini nalazi se u prilogu natječaja. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda   Procjembeni elaborat

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 14.05.2024 – Vrsar, dio Dalmatinske ulica i dio Obale m.Tita

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 14.05.2024 – Vrsar, dio Dalmatinske ulica i dio Obale m.Tita

Prijedlog liste reda prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Prijedlog liste reda prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 11. ožujka 2024. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja i čl. 24. Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 15/23) nakon provedenog Javnog poziva za podnoštenje zahtjeva za […]

Prijedlog liste reda prvenstva za osnivanje prava građenja

Prijedlog liste reda prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem izmjene Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 04. siječnja 2024. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje […]

Javni natječaj – Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Javni natječaj – Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 10. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 3/24) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/24-01-87, Urbroj: 2163-40-01-03/35-24-2 od 19.04.2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, donosi: Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 13.05.2024 – Vrsar, Dalmatinska ulica i dio Obale m.Tita

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 13.05.2024 – Vrsar, Dalmatinska ulica i dio Obale m.Tita

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“  broj  83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i  članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21),  Općinski načelnik  dana 09.svibnja 2024. godine raspisuje […]