SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Vrsar-Orsera je dana 14. veljače 2024. godine započela s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Vrsar-Orsera […]

Obilježavanje Dana europskog broja 112

Obilježavanje Dana europskog broja 112

Dan europskog broja 112 obilježava se 11. veljače. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je […]

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa na izgradnji sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa na izgradnji sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara

Obavještavaju se građani da će u srijedu 07.02.2024. godine, započeti radovi na izgradnji sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara u ulici Obala m. Tita. U periodu 07.02. – 01.06.2024. godine, biti će na snazi privremena regulacija prometa u fazama kako sijedi: Privremena regulacija prometa u prvoj fazi je slijedeća: Mole se građani […]

24.01.2024. – Javni poziv na dostavu ponude – Izgradnja biciklističko – pješačke staze od malonogometnog igrališta s umjetnom travom do raskrižja s ulicom Brostolade u Vrsaru (k.č. 1098/1 i 1086 k.o. Vrsar)

24.01.2024. – Javni poziv na dostavu ponude – Izgradnja biciklističko – pješačke staze od malonogometnog igrališta s umjetnom travom do raskrižja s ulicom Brostolade u Vrsaru (k.č. 1098/1 i 1086 k.o. Vrsar)

Na temelju čl. 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave te Odluke o početku postupka nabave KLASA: 363-01/24-01/0022 URBROJ:2163-40-01-03/32-24-01 od 24.01.2024. godine, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave donos: POZIV NA DOSTAVU PONUDE JNO3 ponudbeni list JNO4 izjava o urednom izvršenju JNO5 nepostojanje dugovanja Troškovnik bez cijena Prilog  Ugovor_PRIJEDLOG       Bike staza Vrsar

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2024. godini (SNOVO, br.1/24) Općinski načelnik objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2024. godini Oobrazac zahtjeva Izjava podnositelja […]

Izmjena Konačne liste prvenstva za osnivanje prava građenja

Izmjena Konačne liste prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje Programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/23-01/06, URBROJ:2163-40-1-04/42-24-42 od 08.01.2024. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar – Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera utvrđuje Izmjenu Konačne liste prvenstva za osnivanje prava […]

Obavijest – radno vrijeme klizališta

Obavijest – radno vrijeme klizališta

Obavještavaju se građani da zbog najave lošeg vremena klizalište neće raditi u subotu 06.01.2024. i nedjelju 07.01.2024. Zadnji da rada klizališta je petak 05.01.2024. godine.