Obavijest – odlaganje otpada

Obavijest – odlaganje otpada

Općina Vrsar-Orsera ulaže velike napore da se javni prostori i površine koje su dostupne većem broju ljudi održe u ispravnom stanju, čistim i urednim, ali bez aktivnog angažmana svih, to je vrlo teško postići. Svakodnevno se zaprimanju prijave i fotografije odbačenog otpada po šumarcima, uz pješačke ili biciklističke staze, uz koševe za otpatke ili polupodzemne spremnike […]

Uvođenje mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Uvođenje mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Na temelju članka 93. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19 i 84/21), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i članka 3. stavka 2. Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na […]

13.07.2022. – NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA SAVJETNIK ZA POSJETITELJSKE CENTRE I EU FONDOVE I NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO SPREMAČ

13.07.2022. – NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA SAVJETNIK ZA POSJETITELJSKE CENTRE I EU FONDOVE I NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO SPREMAČ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto   Savjetnik za posjetiteljske centre i EU fondove – radno mjesto II. kategorije– savjetnik – klasifikacijski […]

08.07.2022. – OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – administrativni tajnik

08.07.2022. – OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – administrativni tajnik

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 08.07.2022. godine, objavljuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme  Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto administrativni tajnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 […]

OBAVIJEST O  DEZINSEKCIJI  KOMARACA

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA

Obavještavaju se građani na području općine Vrsar-Orsera da će se akcija suzbijanja komaraca provesti dana 11./12.07.2022. godine u ranim jutarnjim satima. U slučaju lošeg vremena dezinsekcija se odgađa za prvi slijedeći vremenski povoljan dan.

6.7.2022.  – Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  Dječjeg vrtića Tići Vrsar

6.7.2022. – Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 -dalje u tekstu: Zakon), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/22-01/16, URBROJ: 2167/02-54-44/02-22-1 od 30.06.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar […]

05.07.2022. – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI K.Č. 680 K.O. VRSAR

05.07.2022. – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI K.Č. 680 K.O. VRSAR

Predmet ovog natječaja je osnivanje prava građenja  na nekretnini k.č. 680 k.o. Vrsar, z. k. ul. broj 1011,  radi izgradnje smještajno ugostiteljskog objekta. Nekretnina k.č. 680 k.o. Vrsar u naravi predstavlja poluugrađenu obiteljsku kuću u središnjem dijelu starogradske jezgre u ruševnom stanju. Općina Vrsar-Orsera je vlasnik predmetne nekretnine u cijelosti. Kuća u BZP dolazi upisana […]

POZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

POZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

  Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 7. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA  koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, […]

Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju

Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju

Obavijest o dezinsekciji komaraca 13. lipnja 2022. godine

Obavijest o dezinsekciji komaraca 13. lipnja 2022. godine