6.7.2022.  – Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  Dječjeg vrtića Tići Vrsar

6.7.2022. – Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 -dalje u tekstu: Zakon), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/22-01/16, URBROJ: 2167/02-54-44/02-22-1 od 30.06.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar […]

05.07.2022. – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI K.Č. 680 K.O. VRSAR

05.07.2022. – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI K.Č. 680 K.O. VRSAR

Predmet ovog natječaja je osnivanje prava građenja  na nekretnini k.č. 680 k.o. Vrsar, z. k. ul. broj 1011,  radi izgradnje smještajno ugostiteljskog objekta. Nekretnina k.č. 680 k.o. Vrsar u naravi predstavlja poluugrađenu obiteljsku kuću u središnjem dijelu starogradske jezgre u ruševnom stanju. Općina Vrsar-Orsera je vlasnik predmetne nekretnine u cijelosti. Kuća u BZP dolazi upisana […]

POZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

POZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

  Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 7. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA  koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, […]

Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju

Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju

Obavijest o dezinsekciji komaraca 13. lipnja 2022. godine

Obavijest o dezinsekciji komaraca 13. lipnja 2022. godine

Obavijest o zatvaranju ulica starogradske jezgre 11.06. i 12.06.2022.

Obavijest o zatvaranju ulica starogradske jezgre 11.06. i 12.06.2022.

O B A V I J E S T   Poštovani, Dana 11.06. i 12.06.2022. godine unutar starogradske jezgre naselja Vrsar održat će se manifestacija “Stari samanj pod kaštelom”. Za potrebe odvijanja manifestacije zatvorit će se za sav promet dio ulice Vidikovac Trsine do kućnog broja 12, dio ulice Gradska vrata od kućnog broja 20 […]

03.06.2022. – NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME (Usluga Poreč d.o.o.)

03.06.2022. – NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME (Usluga Poreč d.o.o.)

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radna mjesta u RJ Čistoća, RJ Hortikultura i groblje i RJ Komercijalne djelatnosti od dana 3.6.2022. godine, Usluga Poreč d.o.o. raspisuje Natječaj

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih štandova za vrijeme trajanja ribarskih fešti na području općine Vrsar-Orsera

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih štandova za vrijeme trajanja ribarskih fešti na području općine Vrsar-Orsera

Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj: 4/17, 12/19, 2/21 i 2/22), odredbi Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj: 4/21) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 363-01/22-01/87, Ur broj: 2163-40-01-03/35-22-2, Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina Općine Vrsar-Orsera objavljuje: Natječaj za dodjelu na korištenje […]

PODJELA SPREMNIKA ZA STAKLENU AMBALAŽU U OPĆINI VRSAR-ORSERA

PODJELA SPREMNIKA ZA STAKLENU AMBALAŽU U OPĆINI VRSAR-ORSERA

Od ponedjeljka 16.05.2022.g. započinje podjela spremnika za staklenu ambalažu u Općini Vrsar-Orsera. Preuzimanje spremnika za pojedina naselja vrši se prema sljedećem planu:

10.05.2022. – NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA ČISTAČICA (MONTRAKER d.o.o.)

10.05.2022. – NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA ČISTAČICA (MONTRAKER d.o.o.)

Na temelju članka 9. Kolektivnog ugovora trgovačkog društva Montraker d.o.o. Vrsar te na temelju ukazane potrebe, dana 9.5.2022. godine raspisuje se JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA ČISTAČICA (M/Ž)