Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji – ljeto 2023. godine

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji – ljeto 2023. godine

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na […]

Obavijest o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru

Obavijest o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje u 2023. godini provode udruge na području Općine Vrsar-Orsera

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje u 2023. godini provode udruge na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar”, broj […]

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlozima Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlozima Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru.

Preuzmite izvješće o javnoj raspravi OVDJE

Učenje o bioraznolikosti u šumi Kontija uz promatranje ptica, kukaca, gmazova i biljaka

Učenje o bioraznolikosti u šumi Kontija uz promatranje ptica, kukaca, gmazova i biljaka

Niz datuma značajnih za zaštitu prirode i bioraznolikost obilježeni su subotnjim programom otvorenim za javnost u šumi Kontija u organizaciji Javne ustanove „Natura Histrica“,  Općine Vrsar-Orsera i  Turističke zajednice općine Vrsar, te u suradnji s Istarskim botaničkim društvom i Udrugom pčelara Pula. Svjetski dan pčela koji se obilježava svake godine 20. svibnja, Europski dan mreže […]

Prostorno-programska studija – Brostolade, Vrsar

Prostorno-programska studija – Brostolade, Vrsar

Za područje Brostolade izrađena je Prostorno-programska studija u cilju uređenja javnog prostora tog dijela naselja. Studijom se predlaže rješenje kojim bi se osigurao nesmetan kolni promet i promet u mirovanju, kontinuitet pješačke zone sa unosom zelenila i urbane opreme, te se stvaraju uvjeti za podizanje kvalitete života tog dijela naselja. Izvod iz Studije se stavlja […]

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 12. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 29. […]

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije – određivanje sadržaja Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije – određivanje sadržaja Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

Odlukom Općinskog načelnika o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 351-01/23-01/02, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-3 od 25. travnja 2023. godine, pokrenut je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog Plana“ Informaciju o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije – određivanje sadržaja Strateške […]

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita

Općina Vrsar-Orsera od dana 27. travnja 2023. do 15. svibnja 2023.  provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za: – Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita O provedenom savjetovanju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama sastavljeno je izvješće koje možete preuzeti ovdje: Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH subota, 20. svibnja 2023., Limski zaljev i Kontija

Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH subota, 20. svibnja 2023., Limski zaljev i Kontija

Bliži nam se niz datuma značajnih za zaštitu prirode i bioraznolikost, a Javna ustanova „Natura Histrica“ obilježit će ih programom otvorenim za javnost. Svjetski dan pčela obilježava se 20. svibnja, Europski dan mreže Natura 2000 21. svibnja, a 22. svibnja obilježavamo Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Ovogodišnji dan bioraznolikosti […]