Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u ul. Aldo Negri i Rade Končara

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u ul. Aldo Negri i Rade Končara

Obavještavaju se građani da će se u Vrsaru, u Ulici Aldo Negri i Ulici Rade Končara, u srijedu 6. prosinca 2023. godine u periodu od 9:00 do 12:00 sati, provesti postavljanje novogodišnjih ukrasa. Za vrijeme postavljanja ukrasa bit će onemogućeno prometovanje ulicama Aldo Negri i Rade Končara. Unaprijed zahvaljujemo na suradnji. Jedinstveni upravni odjel Općina […]

Izmjena konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Izmjena konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a KLASA:371-01/23-01/07, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-204 od dana 4.12.2023. godine i čl. 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera utvrđuje Izmjenu konačne liste […]

Dječji vrtić Tići – Javni natječaj – Administrativno-računovodstveni radnik/ica na neodređeno

Dječji vrtić Tići – Javni natječaj – Administrativno-računovodstveni radnik/ica na neodređeno

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići […]

Dječji vrtić Tići – Javni natječaj – odgojitelj/ica  na određeno

Dječji vrtić Tići – Javni natječaj – odgojitelj/ica na određeno

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići […]

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa – Klizalište na Trgu Degrassi

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa – Klizalište na Trgu Degrassi

Obavještavaju se građani da će u Vrsaru na Trgu Degrassi u periodu od 29.11.2023. do 12.01.2024. godine biti postavljeno klizalište te će sukladno članku 33, Odluke o uređenju prometa na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 9/18 i 4/21) biti na snazi privremena regulacija prometa kako slijedi: U starogradskoj jezgri Vrsara, zabranjuje se bilo […]

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 15. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, studenog […]

Edukacije u Vrsaru u studenom

Edukacije u Vrsaru u studenom

TZO Vrsar tijekom studenog organizira edukacije za iznajmljivače privatnog smještaja, predavanja za poljoprivrednike, predstavljanje knjige, ali i neizostavni networking i druženje s mladima s kojima pričamo o turizmu u Vrsaru. PETAK, 17.11.2023. 17:00 – 20:00   Administrativno poslovanje i određivanje cijene za 2024. godinu – INTERLIGO – Savjetovalište za iznajmljivače 18:15 – 18:30   Pauza za kavu Mala dvorana […]

ANKETA u sklopu akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene

ANKETA u sklopu akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene

Općina Vrsar je u procesu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene (u daljnjem tekstu: SECAP). SECAP se izrađuje kao obveza Europske inicijative Sporazum gradonačelnika za energiju i klimu, više informacija – https://www.covenantofmayors.eu/. Ova Anketa se provodi u sklopu izrade SECAP-a Općine Vrsar-Orsera.  Plan će rezultirati nizom mjera koje će smanjiti emisiju […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – PRIJEDLOG  PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA za razdoblje 2024.-2028. godinu

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA za razdoblje 2024.-2028. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23), te članka 42. Statuta Općine Vrsar (“Službeni novine Općine Vrsar”, broj 2/21),  Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana  14.11..2023. godine donio je PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA za razdoblje 2024.-2028. godinu   Obrazac-savjetovanje Obrazlozenje-prijedlog plana upravljanja pom […]

Javno savjetovanje – nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Javno savjetovanje – nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Vrsar-Orsera je dana 14. studenog 2023. godine započela s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog […]