JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita: Javni poziv Obrazac 1. – Zahtjev za sufinanciranje obroka stambenog kredita Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu Obrazac […]

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini (SNOVO, br.9/23) Općinski načelnik objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini 1. PREDMET JAVNOG POZIVA […]

02.08.2023. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE – 1 IZVRŠITELJ

02.08.2023. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE – 1 IZVRŠITELJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje: JAVNI NATJEČAJ Upute i podaci za provedbu natječaja

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. god

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. god

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna 2024-2026 Obrazac Prijedlog za izradu Poračuna 2024-2026

Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

U postupku provedbe strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (dalje: ID PPUO Vrsar) na okoliš, po isteku roka za dostavu mišljenja o sadržaju Strateške studije i zahtjeva za izradu ID PPUO Vrsar, Općinski načelnik donosi Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju ID PPUO Vrsar na okoliš. Odluka […]

Javni natječaj – odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ice, rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Javni natječaj – odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ice, rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Javni natječaj  

Javni natječaj – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 01.09.2023 – 31.08.2024. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Javni natječaj – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 01.09.2023 – 31.08.2024. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Javni natječaj  

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a KLASA:371-01/23-01/07, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-196 od dana 10.07.2023. godine i čl. 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera utvrđuje Konačnu listu reda […]

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/23-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-30 od 10.07.2023. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje Konačnu Listu prvenstva za osnivanje prava građenja

RK Ugor poziva na radionice o pličini „Gljiva“ i štetnim posljedicama za prirodu zbog zaostalog ribolovnog alata

RK Ugor poziva na radionice o pličini „Gljiva“ i štetnim posljedicama za prirodu zbog zaostalog ribolovnog alata

Ronilačkom klubu Ugor je u sklopu natječaja, kojeg je raspisala Lokalna  Akcijska Grupa U Ribarstvu (LAGUR) „Istarski švoj“ za projekt naziva „Pregled i  analiza pličine Gljiva“ dodijeljena potpora od strane Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Mjere 5. Organizacija edukativnih događaja u svrhu  jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o  savjesnom […]