Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

U postupku provedbe strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (dalje: ID PPUO Vrsar) na okoliš, po isteku roka za dostavu mišljenja o sadržaju Strateške studije i zahtjeva za izradu ID PPUO Vrsar, Općinski načelnik donosi Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju ID PPUO Vrsar na okoliš. Odluka […]

Javni natječaj – odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ice, rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Javni natječaj – odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ice, rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Javni natječaj  

Javni natječaj – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 01.09.2023 – 31.08.2024. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Javni natječaj – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 01.09.2023 – 31.08.2024. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Javni natječaj  

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a KLASA:371-01/23-01/07, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-196 od dana 10.07.2023. godine i čl. 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera utvrđuje Konačnu listu reda […]

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/23-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-30 od 10.07.2023. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje Konačnu Listu prvenstva za osnivanje prava građenja

RK Ugor poziva na radionice o pličini „Gljiva“ i štetnim posljedicama za prirodu zbog zaostalog ribolovnog alata

RK Ugor poziva na radionice o pličini „Gljiva“ i štetnim posljedicama za prirodu zbog zaostalog ribolovnog alata

Ronilačkom klubu Ugor je u sklopu natječaja, kojeg je raspisala Lokalna  Akcijska Grupa U Ribarstvu (LAGUR) „Istarski švoj“ za projekt naziva „Pregled i  analiza pličine Gljiva“ dodijeljena potpora od strane Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Mjere 5. Organizacija edukativnih događaja u svrhu  jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o  savjesnom […]

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 16. ožujka 2023. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a i čl. 22., 24. i 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. […]

Prijedlog liste prvenstva za osnivanje prava građenja

Prijedlog liste prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 16. ožujka 2023. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a i čl. 22., 24. i 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. […]

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 13. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 15. […]

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji – ljeto 2023. godine

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji – ljeto 2023. godine

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na […]